809+ તમારું કર્મ | ગુજરાતી સુવિચાર | Karma Quotes in Gujarati | Text | Shayari | Thoughts

Karma Quotes in Gujarati {તમારું કર્મ/ગુજરાતી સુવિચાર}

Best 809+ તમારું કર્મ | ગુજરાતી સુવિચાર | Karma Quotes in Gujarati | Text | Shayari | Thoughts

Karma Quotes in Gujarati {તમારું કર્મ/ગુજરાતી સુવિચાર}

કોઇ ધર્મ માં એમ કહ્યુ નથી કે
કોઈ ધર્મ નું કામ નઈ કરવાનું

છીએ એના કરતાં ઓછા દુઃખી થવાની કળા
એટલે સ્વભાવ નું મેનેજમેન્ટ

લડી લેવાની ત્રેવડ બધા માં જ હોય છે
અમુક ને જીત વ્હાલી હોય તો અમુક ને સંબંધ

જયારે પણ કઈ મનગમતું
માંગવાની વાત આવે છે
મારા મોઢે બસ તારું જ નામ આવે છે

દિલ ની ધડકન બની ને દિલમાં રહીશ તું
જ્યાં સુધી ચાલે છે મારા શ્વાસ
ત્યાં સુધી સાથે રહીશ તું

કોરો હતો હું મૂશળધાર વરસાદ માં પણ
કોઈ એ છત્રી આપી ને હું પલળી ગયો

એક સીધી લીટી ફુટપટ્ટી વગર દોરી જોજો
સરળ બનવું ધારીએ એટલું સીધું નથી

દુનિયા ની સાચી હકીકત
જ્યાં સુધી સાચી વાત ઘર ની બહાર નીકળે
ત્યાં સુધી ખોટી વાતે
અડધી દુનિયા ફરી લીધી હોય છે

Karma Quotes in Gujarati {તમારું કર્મ/ગુજરાતી સુવિચાર}

Best 809+ તમારું કર્મ | ગુજરાતી સુવિચાર | Karma Quotes in Gujarati | Text | Shayari | Thoughts

તમે જો પ્રેમ ઇરછતા હોવ
તો પહેલા પ્રેમ કરો

હે ઈશ્વર ભૂલ સુધારવા ભેજું આપજો
અને ભૂલ સ્વીકારવા કલેજુ આપજો

અમુક સબંધો એવી રીતે પણ નિભાવાય છે
એક દિવસ મળવા
મહિનાઓ ઇંતેજાર માં વિતાવાય છે

હળવાશથી કહેશો
તો કોઈની જોડે કડવાશ નહિ થાય

કોઈ વ્યક્તિ સાથે તમે
કેટલા ચોમાસા કાઢ્યા એ મહત્વ નું નથી
એ વ્યક્તિ સાથે તમે
કેટલા ભીંજાયા એ મહત્વ નું છે

જેટલો દર્દ છે એટલી તો યાદો પણ નથી
અને આજે જેટલી દૂરી છે
એટલા તો નજીક પણ ન હતા

જે કર્મ મને કરાવે છે, તેને મેં બૂઝી જતી નથી.

કર્મ તમારા હાતમાં છે, પણ ફલ હવેલો રાખો કે પોતાની જનાબૂઝી ની બેવસુરતીને નહીં.

Karma Quotes in Gujarati {તમારું કર્મ/ગુજરાતી સુવિચાર}

Best 809+ તમારું કર્મ | ગુજરાતી સુવિચાર | Karma Quotes in Gujarati | Text | Shayari | Thoughts

જેને અપાર કર્મબંધન વિડાવવો હોય, તેને કર્મનો ભગવાન તરીકે વહેલું પણ ચકાસવામાં નથી.

જે કર્મ પોતાને નહીં ને અન્ય નેતા ને પણ બંધવો નથી.

ભગવાન ને મળે એક છોડી, પંજાસું છત્ર માટે પણ છાડી.

બરફને આગ લાવીને વસ્તીમાં જુવું? એવું છોડી, પાયને પગલાં રાખીને પણ દાઢી ના ચોવીએ.

કર્મને ભગવાન નામ લીધાથી બઢાવ્યું જોઈએ નહીં, એમ પરાવર્તન નથી કરવી પડતી.

જેણે જીવનમાં કોઈ ભૂલ નથી કરી તે સમજી લેવું કે તેણે કંઈ નવું શીખ્યું નથી.

સમય સર્વંગે મહાન, પણ ઊભું બહાર જ રહે છે. જેથી કર્મને કરી દોન આપણા મને, જે એક લગ્ને અને બેજુઝ થતી નથી.

માટેનો લાંબો કર્મનો માર્ગ નેવું છે.

Karma Quotes in Gujarati {તમારું કર્મ/ગુજરાતી સુવિચાર}

Best 809+ તમારું કર્મ | ગુજરાતી સુવિચાર | Karma Quotes in Gujarati | Text | Shayari | Thoughts

કર્મ જોઈએ કે ભગવાને દેવે છે, પણ મને જાણવું જોઈએ નહીં.

કર્મ માટે તેના જમણે કર્મ કરતા નથી.

દેવતાની સાજાણીથી ઊભું થતું માણસ આદર ના સાથે કર્મ કરી.

માણસ એમ જન્મે છે જે મને કર્મ સ્થિર કરી શકે, નહોતો માં બૂઝી જવાની શક્તિ ને નથી.

મારા ઊભું વસ્ત્ર તારા નામ દ્વારા અમીન રહે છે, જેમ કે મારે મોતી છૂટકી બીજી ઇચ્છા નથી પડી.

હતા કિનારે તોય અમે પ્યાસા રહી ગયા
જાણે લાગણીના વ્યવહારમાં અમે કાચા રહી ગયા

સદ્દવ્યવહાર એ ભાષા છે જે બહેરો સાંભળી
શકે છે અને આંધળો જોઈ શકે છે

શંકાનો નકશો લઈને બધાને શ્રદ્ધા સુધી જવું છે સાહેબ
પગમાં પાપની ધૂળ છે છતાંય સ્વર્ગ સુધી જવું છે

Inspirational Quotes in Gujarati [ગુજરાતી મોટીવેશનલ સુવિચાર]

Best 809+ તમારું કર્મ | ગુજરાતી સુવિચાર | Karma Quotes in Gujarati | Text | Shayari | Thoughts

ખાસ વ્યક્તિ પર એટલા પણ આરોપ ના મુકવા
કે પછી કહેવા માટે Sorry પણ ઓછું પડે

દરેક દિવસ એક અપેક્ષા થી શરુ થાય છે,
અને એક અનુભવ થી પૂરો થાય છે

જો લોકો તમને નીચે પછાડવાણી કોશીસ કરે
તો તમે એ વાતનું ગર્વ જરૂર લેજો કે
તમે એ બધાની ઉપર છો

જો મહેનત કર્યા પછી પણ
સપના પુરા નાં થાય તો રસ્તો બદલો પણ સિધ્ધાંત નહિ
વૃક્ષ પણ હંમેશા પાંદડા બદલે છે મૂળ નહિ

વિચાર અને માન્યતાઓથી
જયારે મન મુક્ત થાય પછી તે સક્રિય બને છે

જેઓ તેમના પગલાઓની ક્ષમતામાં
વિશ્વાસ રાખે છે તેઓ હંમેશા લક્ષ્ય સુધી પહોંચે છે

કાંટા આવશે રસ્તે પણ એને બાજુમાં ખસેડીને તું આગળ વધજે
મુશ્કેલીઓ આવશે ગણી પણ બધાને માત આપી તું દુનિયાને બતાવજે

વિચાર કેટલો આવે એ મહત્વનું નથી
પણ વિચાર કેવો આવે છે એ મહત્વનું હોય છે

Karma Quotes in Gujarati {તમારું કર્મ/ગુજરાતી સુવિચાર}

Best 809+ તમારું કર્મ | ગુજરાતી સુવિચાર | Karma Quotes in Gujarati | Text | Shayari | Thoughts

કહેતા નહિ પ્રભુ ને, કે સમસ્યા વિકટ છે
કહી દો સમસ્યાને, કે પ્રભુ મારી નિકટ છે

જો રસ્તો સુંદર હોય તો લક્ષ્ય ની ચિંતા કરવી નહિ
અને જો લક્ષ્ય સુંદર હોય તો રસ્તાની ચિંતા કરવી નહિ

શેરડીમાં જ્યાં ગાંઠ હોય છે, ત્યાં રસ નથી હોતો
અને જ્યાં રસ હોય ત્યાં ગાંઠ નથી હોતી
જીવનના સબંધોનું પણ આવું જ છે.

સફળતા તમારો પરિચય દુનિયા સાથે કરાવે છે
અને નિષ્ફળતા તમને દુનિયાનો પરિચય કરાવે છે

સફળતા તમારો પરિચય દુનિયા સાથે કરાવે છે
અને નિષ્ફળતા તમને દુનિયાનો પરિચય કરાવે છે

એક ભૂલ તમારો અનુભવ વધારે છે
જ્યારે એક અનુભવ તમારી ભૂલો ઓછી કરે છે

કોઈ તૂટે તો સજાવતા શીખો, કોઈ રિસાય તો મનાવતા શીખો
સાહેબ સંબંધો તો તકદીરથી મળે છે
બસ એને ખૂબસૂરતીથી નિભાવતા શીખો

તમને કોઈ સમજી ના શકે એટલા બધા અઘરા ના બનો
કેમ કે અઘરા દાખલાઓને હોંશિયાર વિદ્યાર્થીઓ પણ વિકલ્પમાં છોડી દેતા હોય છે

Karma Quotes in Gujarati {તમારું કર્મ/ગુજરાતી સુવિચાર}

Best 809+ તમારું કર્મ | ગુજરાતી સુવિચાર | Karma Quotes in Gujarati | Text | Shayari | Thoughts

તમે ક્યારેય પણ હાર માનશો નહીં, કોને ખબર તમારો આગલો પ્રયાસજે તમને
સફળતા તરફ દોરી જાય. ગઈકાલે પડ્યા તો આજે ઉઠો અને આગળ વધો.

જો વ્યક્તિના ઇરાદા મક્કમ હોય તો
તે દરેક મુશ્કેલીનો સામનો કરીને લક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે

કિંમત હંમેશા બંને જગ્યા એ ચૂકવી પડે છે
બોલવાની પણ અને ચૂપ રેહવાની પણ

કરતા હતા જે લોકો ટીકા તારી એને પણ કરીને બતાવી દે
કરી શકે છે તું કોઈ પણ કામ બસ એક વાર સાહસ કરીને બતાવી દે

જે લોકો તમને પસંદ નથી કરતા
તેની સામે હંમેશા ખુશ રહો કારણ કે
તમારી ખુશી એ વ્યક્તિઓ ને ખતમ કરી નાખશે

જેવા વર્તન ની અપેક્ષા બીજા પાસે રાખો છો
પહેલા તેવું વર્તન તમે એમની સાથે કરો

તમારી ક્રિયાઓનો પડઘો શબ્દોના પડઘા કરતાં વધુ જોરથી છે.

કર્મ એક એવો ધાબા છે જ્યાં આપણને ઓર્ડર આપવાની જરૂર નથી. આપણે જે રાંધ્યું છે તે મેળવીએ છીએ.

Karma Quotes in Gujarati {તમારું કર્મ/ગુજરાતી સુવિચાર}

ભગવાન કરતાં તમારા કાર્યોથી વધુ ડરો, એકવાર ભગવાન માફ કરી શકે છે પરંતુ તમારા કાર્યોને નહીં.

જેમ હજારો ગાયોની ભીડમાં પણ વાછરડું તેની માતાને શોધે છે, તેવી જ રીતે કર્મ કરોડો લોકોની વચ્ચે પણ તેનો કર્તા શોધે છે.

જો તમારું કર્મ સારું હશે તો તમારું નસીબ પણ તમારા પક્ષમાં રહેશે.

તમે જે પાપો કરો છો તે તમારું પોતાનું નવું નરક બનાવે છે અને તમે જે પુણ્ય કરો છો તે નવું સ્વર્ગ બનાવે છે.

કર્મ માત્ર મુસીબતો વિશે જ નથી, પણ તેમને દૂર કરવા માટે પણ છે.


તમે જે ઈચ્છો તે કરી શકો છો, તે તમારા હાથમાં છે પરંતુ તમારા કાર્યોનું પરિણામ તમારા હાથમાં નથી.

જેઓ નિર્દોષ છે, કર્મ તેમને પુરસ્કારને પાત્ર બનાવે છે, પરંતુ જેઓ વિશ્વાસઘાત છે, તેમને કર્મ નફરતને પાત્ર બનાવે છે..!

આજે જે કંઈ થઈ રહ્યું છે તે ચમત્કાર નથી. આ સારું પણ હોઈ શકે અને ખરાબ પણ. તે તમે ભૂતકાળમાં શું કર્યું છે તેના પર નિર્ભર છે.

Karma Quotes in Gujarati {તમારું કર્મ/ગુજરાતી સુવિચાર}

લોકોને તેમના પાપો માટે નહિ, પણ તેમના પાપોની સજા મળે છે.

આપણે જે પણ કાર્યો કર્યા છે, તેનું પરિણામ હંમેશા આપણી સામે આવે છે, આજે, કાલે, સો વર્ષ પછી કે સો જન્મો પછી.

કોઈ પણ વસ્તુ સીધી લીટીમાં ફરતી નથી, પછી તે હૃદયના ધબકારા હોય કે ક્રિયાઓ.

કર્મોની ચક્કી ધીમી ચાલે છે એ વાત સાચી, પણ દળવાની ચક્કી પણ બહુ સરસ છે.

તમારી અંદરથી જેટલો નફરત નીકળે છે, એટલી જ માત્રામાં પાછી આવે છે.

દરેક ગુના અને દરેક દયા સાથે, આપણે આપણા ભવિષ્યને જન્મ આપીએ છીએ.

તમારા સારા કાર્યોનું ફળ મેળવવું,
તે તમારી સાથે છેલ્લી ક્ષણે જ થાય છે!

જો કોઈ મારું ખરાબ કરે તો એ તેનું કર્મ છે.
કોઈને નુકસાન ન કરવું એ મારી ફરજ છે!

Karma Quotes in Gujarati {તમારું કર્મ/ગુજરાતી સુવિચાર}

Best 809+ તમારું કર્મ | ગુજરાતી સુવિચાર | Karma Quotes in Gujarati | Text | Shayari | Thoughts

શબ્દો તમારી ક્રિયાઓનો પડઘો પાડે છે,
પડઘા કરતાં મોટેથી!

શબ્દો તમારી ક્રિયાઓનો પડઘો પાડે છે, પડઘા કરતાં મોટેથી!

જો તમે મદદગાર છો તો પણ, મદદ કરવા માટે કોઈ ન હોવું જોઈએ!

સંબંધો માટે સોદાબાજી કર્યા પછી હસશો નહીં. તમે પણ રડશો, કર્મ આવવા દો!

તમે પરિણામોને નિયંત્રિત કરી શકતા નથી, તમે ફક્ત તમારું કામ કરી શકો છો!

સફળતા અને શક્તિની ઈચ્છા ધરાવનાર વ્યક્તિને, વ્યક્તિએ સતત સારા કાર્યો કરવા જોઈએ!

જે વ્યક્તિ બીજાના ચહેરા ઉપર ખુશી લાવી શકે છે ઈશ્વર એના જીનમાં ક્યારેય ખુશી ઓછી થવા દેતા નથી.

તમે પરિણામોને નિયંત્રિત કરી શકતા નથી,
તમે ફક્ત તમારું કામ કરી શકો છો!

Suraj B

Suraj Bhardwaj is a SEO expert and publishes few posts on this website. This is B.Com. Graduation with 5 years experience in SEO.

   

Leave a Comment