40+ સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતિ ની શુભકામનાઓં Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati

Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati (સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતિ ની શુભકામનાઓં)

40+ સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતિ ની શુભકામનાઓં Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati
Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati

Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati (સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતિ ની શુભકામનાઓં)

જે લોકો પોતાના વિચારો નથી બદલી શકતા, તે કશુ જ નથી બદલી શકતા.

પોતાની જાતને કમજોર સમજવી એ સૌથી મોટું પાપ છે.

બીજાની ભુલોમાંથી શખવાનો પ્રયત્ન કરો. પોતાની ભુલોમાંથી શીખવા જશો તો જીવન વિતી જશે.

જેટલો મોટો સંઘર્ષ હશે, જીત એટલી મોટી હશે

તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર કડક નજર રાખવી જોઈએ;
બાકીની દરેક વસ્તુને આધીન રહેવા દો.

જે ભક્ત બનવા માંગે છે તેણે મજબૂત હોવું જોઈએ, સ્વસ્થ હોવું જોઈએ.

Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati

40+ સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતિ ની શુભકામનાઓં Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati
Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati

પિતા અને માતા મને આ શરીર આપે છે; પરંતુ ગુરુ મને આત્મામાં પુનર્જન્મ આપે છે.

તે નિશ્ચિતપણે જાણો કે ગુરુ પ્રત્યેની અચળ ભક્તિ અને નિરંતર ધીરજ અને દ્રઢતા વિના કશું પ્રાપ્ત થવાનું નથી.

એક સમયે એક કામ કરો, અને તે કરતી વખતે તમારા આખા આત્માને બાકીના બધાને બાદ કરતાં તેમાં મૂકો.

આપણે એ છીએ, જે આપણાં વિચારોએ આપણને બનાવ્યા છે. એટલે આ વાતનું ધ્યાન રાખો કે તમે શું વિચારો છો. જેવું તમે વિચારો છો એવા બની જાઓ છો.

ગુરુ-ભક્તિ એ તમામ આધ્યાત્મિક વિકાસનો પાયો છે.

હીરો બનો, પૃથ્વી નો સૌથી વધુ આનંદ તે આદર્શ વ્યક્તિઓજ લે છે. ક્યારેય ડરશો નહીં.

Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati (સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતિ ની શુભકામનાઓં)

40+ સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતિ ની શુભકામનાઓં Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati
Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati

વિવેકાનંદના સૌથી પ્રેરક વિચારોમાંથી એક છે- ઉઠો, જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહ્યો.

જો શિક્ષણ માહિતી સાથે સમાન હોય, તો પુસ્તકાલયો વિશ્વના મહાન ઋષિઓ છે, અને જ્ઞાનકોશ ઋષિઓ છે.

બ્રહ્માંડની તમામ શક્તિઓ પહેલેથી જ આપણી છે. આપણે જ આંખ સામે હાથ મૂકીને રડ્યા છીએ કે અંધારું છે.

આરામ સત્યની કસોટી નથી. સત્ય ઘણીવાર આરામદાયક બનવાથી દૂર હોય છે.

બ્રહ્માંડની તમામ શક્તિઓ પહેલેથી જ આપણી છે. આપણે જ આંખ પર હાથ રાખીને રડીએ છીએ કે કેટલું અંધારું છે.

જે દિવસે તમારી સામે કોઈ સમસ્યા ન આવે, તમે વિશ્વાસ કરી શકો છો કે તમે ખોટા માર્ગે ચાલી રહ્યા છો.

Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati

40+ સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતિ ની શુભકામનાઓં Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati
Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati

જ્યાં સુધી તમે તમારી જાત પર વિશ્વાસ નથી કરી શકાય ત્યાં સુધી તમે ભગવાનમાં વિશ્વાસ કરી શકતા નથી.

દુનિયામાં હજુ શિક્ષણ આવવાનું બાકી છે, અને સભ્યતા-સંસ્કૃતિની શરૂઆત હજી ક્યાંય થઈ નથી.

માનવીએ દરરોજ પડકારોનો સામનો કરીને તેના પર વિજય મેળવવો જોઈએ. સ્વામી વિવેકાનંદ કહેતાં હતા કે જે દિવસે તમારી સામે પડકાર કે મુશ્કેલી ન આવે, તો તમે સમજી લો કે ખોટા માર્ગે જઈ રહ્યા છો.

એક સમયે એક જ કામ કરો અને આમ કરતી વખતે તમારો આખો આત્મા તેમાં લગાવો અને બાકીનું બધું ભૂલી જાઓ.

શબ્દો નહિ પણ જરૂરિયાતની લાગણી એ જ સાચી પ્રાર્થના છે, પણ તમારી પ્રાર્થના ફળે છે કે નહિ તેની રાહ જોવા માટે તમારામાં ધીરજ હોવી જોઈએ

પોતાની પર ભરોસો રાખો, અડગ રહો અને મજબુત બનો. આપણને એની જ જરૂર છે

Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati

40+ સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતિ ની શુભકામનાઓં Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati
Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati

તમે સમસ્યાઓથી ક્યારેય ભાગી શકતા નથી, તમે તેનો સામનો કરીને જ તેને હલ કરી શકો છો.

જો તમારે સફળતા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો પ્રચંડ ખંત અને દ્રઢ ઇચ્છાશક્તિ હોવી જોઇએ.

જેવુ તમે વિચારશો તેવા તમે બની જશો. પોતાને નિર્બળ માનશો તો નિર્બળ બનશો અને સબળ માનશો તો સબળ બનશો.

આપણે તે છીએ જે અમારા વિચારોએ આપણને બનાવ્યા છે, તેથી તમે શું વિચારો છો તેની કાળજી રાખો. શબ્દો ગૌણ છે. વિચારો જીવે છે, તેઓ દૂર સુધી મુસાફરી કરે છે.

જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું હવે જે થશે તે સારું થશે બસ આ સમજીને ચાલો જિંદગી ને તાકાત મળી જશે..

સફળતા બધાને મળવા માટે રાહ જુએ છે, પરંતુ જેઓ સખત મહેનત કરે છે તે જ મળે છે.

Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati (સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતિ ની શુભકામનાઓં)

40+ સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતિ ની શુભકામનાઓં Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati

જ્યાં સુધી તમે તમારામાં વિશ્વાસ ન કરો ત્યાં સુધી તમે ભગવાનમાં વિશ્વાસ કરી શકતા નથી.

બ્રહ્માંડની તમામ શક્તિઓ પહેલાથી જ આપણી છે. એ આપણે છીએ કે આંખો પર હાથ રાખી ને રડીએ છીએ કે કેટલો અંધકાર છે.

જો આપ પ્રયત્નશીલ હોય તો બધુ સરળ છે અન્યથા બધુજ અઘરું છે.

ભગવાન તેમની ઇચ્છા અનુસાર જે કંઇ પણ મોકલે તેના માટે પ્રતિક્ષા કરતા રહો, તે જ મારું મૂળ સૂત્ર છે.

મારા ધ્યેયની સાથે મારું સમગ્રજીવન છે;
મદદ માત્ર એક ઈશ્વરની, બીજા કોઈની નહિ. સફળતાની એ જ ચાવી છે.

સત્યને હજાર રીતે જણાવી શકાય છે, છતા બધુ જ સત્ય જ હશે.

Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati (સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતિ ની શુભકામનાઓં)

40+ સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતિ ની શુભકામનાઓં Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati
Swami Vivekanand Jayanti Wishes in Gujarati

આપણે જે વાવીએ છીએ તે લણીએ છીએ. આપણે આપણા ભાગ્યના ઘડવૈયા છીએ.

બ્રહ્માંડની તમામ શક્તિઓ પહેલાથી જ આપણી છે. એ આપણે છીએ કે આંખો પર હાથ રાખી લઇે રડીએ છીએ કે કેટલો અંધકાર છે.

પ્રકૃતિના અસ્તિત્વનું એકમાત્ર કારણ આત્માનું શિક્ષણ છે.

કોઈ પણ વસ્તુથી ડરો નહીં. તમે અદભુત કામ કરશો. આ નિર્ભયતા જ છે જે પળવારમાં પરમ આનંદ અપાવે છે.

આપણે જેટલું વધારે બીજાનું ભલું કરીશું, આપણું હૃદય એટલું જ શુદ્ધ થશે અને પરમાત્માનો તેમા વાસ થશે.

સત્ય એક હજાર જુદી જુદી રીતે કહી શકાય, તેમ છતાં દરેક વખતે તે સાચું જ હોય છે.

FAQs

સ્વામી વિવેકાનંદ શા માટે ખૂબ પ્રખ્યાત છે?

સ્વામી વિવેકાનંદ (1863-1902) યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 1893ની વિશ્વની ધર્મ સંસદમાં તેમના ગ્રાઉન્ડબ્રેકિંગ ભાષણ માટે જાણીતા છે જેમાં તેમણે અમેરિકામાં હિંદુ ધર્મનો પરિચય આપ્યો હતો અને ધાર્મિક સહિષ્ણુતા અને કટ્ટરતાનો અંત લાવવાનું આહ્વાન કર્યું હતું.

સ્વામી વિવેકાનંદ વિશેના મહત્વના મુદ્દા શું છે?

ધોરણ 1,2,3 માટે અંગ્રેજીમાં સ્વામી વિવેકાનંદ પર નિબંધ...
સ્વામી વિવેકાનંદ એક મહાન દાર્શનિક, હિંદુ સાધુ અને આધ્યાત્મિક નેતા હતા જેઓ સાદગીપૂર્ણ જીવન અને ઉચ્ચ વિચારના મંત્રમાં માનતા હતા. તેમનો જન્મ 12 જાન્યુઆરીએ કોલકાતામાં એક પરંપરાગત બંગાળી પરિવારમાં થયો હતો. સ્વામી વિવેકાનંદે ખૂબ જ નાની ઉંમરે આધુનિક વેદાંત અને રાજયોગના તેમના પ્રવચનથી વિશ્વને ખસેડ્યું.

એક શબ્દમાં વિવેકાનંદ કોણ હતા?

સ્વામી વિવેકાનંદ એક મહાન ભારતીય સંત હતા. તે "ઉચ્ચ વિચાર અને સાદગીપૂર્ણ જીવન" ધરાવતી વ્યક્તિ હતી. તેઓ એક મહાન ધર્મનિષ્ઠ નેતા, ફિલોસોફર અને મહાન સિદ્ધાંતો ધરાવતું ધર્મનિષ્ઠ વ્યક્તિત્વ પણ હતું. તેમના પ્રખ્યાત દાર્શનિક કાર્યોમાં "આધુનિક વેદાંત" અને "રાજયોગ"નો સમાવેશ થાય છે.

શું વિવેકાનંદ માંસાહારી હતા?

માંસાહારી ખોરાક અંગે સ્વામી વિવેકાનંદના મંતવ્યો શું હતા...
સ્વામી વિવેકાનંદ માંસાહારી હતા તો તેમને સંત કેમ કહેવામાં આવ્યા? પ્રથમ - વિવેકાનંદ કોઈ સંત નથી - તેઓ સાધુ હતા.

Suraj B

Suraj Bhardwaj is a SEO expert and publishes few posts on this website. This is B.Com. Graduation with 5 years experience in SEO.

   

Leave a Comment