180+ મોરારીબાપુ ના સુવિચારો ગુજરાતી Morari Bapu Quotes in Gujarati Text | Shayari | Wishes | Messages

Morari Bapu Quotes in Gujarati (મોરારીબાપુ ના સુવિચારો ગુજરાતી)

દેશના પ્રખ્યાત રામકથાના વાચકોમાં મોરારી બાપુનું નામ છે. તેઓ ભારત સહિત વિશ્વના વિવિધ દેશોમાં રામકથાનું આયોજન કરે છે. મોરારી બાપુની કથા સંભળાવવાની શૈલી એટલી વિશેષ છે કે હજારો ભક્તો અને શ્રોતાઓ કથા સાંભળવા ઉમટી પડે છે. વાર્તા દરમિયાન તે ગદ્ય, કવિતા, વિચારો, કવિતા અને કવિતા પણ કહે છે.

180+ મોરારીબાપુ ના સુવિચારો ગુજરાતી Morari Bapu Quotes in Gujarati Text | Shayari | Wishes | Messages

નિષ્ફળતા એ ગુનો નથી તેના બદલે, સફળતા માટે ઉત્સાહનો અભાવ એ ગુનો છે.
🕉️🌼 જય શ્રી રામ 🌼🕉️

Morari Bapu Quotes in Gujarati (મોરારીબાપુ ના સુવિચાર)

સાધુ સાથે હરિ નામ અને રામ ચરિત માનસ પોતે. કેટલાક રોગોથી મુક્તિ મેળવીને મોક્ષ મેળવવાનો ઉપાય છે.
🕉️🌼 જય શ્રી રામ 🌼🕉️

સત્ય બૌદ્ધિક ન હોવું જોઈએ બલ્કે સત્ય દિલથી હોવું જોઈએ.

180+ મોરારીબાપુ ના સુવિચારો ગુજરાતી Morari Bapu Quotes in Gujarati Text | Shayari | Wishes | Messages

ભક્તિ એક ટેકનિક છે, ભજનોના ભવ્ય મહેલમાં પ્રવેશવાની પદ્ધતિ છે.
🕉️🌼 જય શ્રી રામ 🌼🕉️

ફૂલ એકાંતમાં ખીલે છે, વ્યક્તિના અંતરાત્માનું ફૂલ પણ એકાંતમાં જ ખીલે છે. દરેક વ્યક્તિએ તેમના એકાંતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
🕉️🌼 જય શ્રી રામ 🌼🕉️

જો તમારું લક્ષ્ય મોટું છે અને તેના પર હસવા માટે કોઈ ન હોવું જોઈએ. તો સમજી લો કે અત્યારે તમારું લક્ષ્ય બહુ નાનું છે.

Morari Bapu Quotes in Gujarati

180+ મોરારીબાપુ ના સુવિચારો ગુજરાતી Morari Bapu Quotes in Gujarati Text | Shayari | Wishes | Messages

ઘર દિવાલોથી બને છે અને ઘર હૃદયથી બને છે.
જય શ્રી રામ

મોક્ષ એ મનની સ્થિતિ છે અને મનને ખ્યાલ આવશે, ભાગવત કથામાંથી મનને ખ્યાલ આવશે પછી, કોઈ ઘટના ખલેલ પહોંચાડશે નહીં.

મોક્ષ એ ભૂમિ નથી, ભૂમિકા છે. તે મન સાથે સંબંધિત છે, તે મન સાથે સંબંધિત સ્થિતિ છે.

180+ મોરારીબાપુ ના સુવિચારો ગુજરાતી Morari Bapu Quotes in Gujarati Text | Shayari | Wishes | Messages

ગણિત બરાબર નથી શીખવ્યું પણ આટલું જાણું છું એ ખુશી વહેંચવાથી વધે છે.

ક્યારેય બીજા જેવા બનવાનો પ્રયત્ન ન કરો. દરેક વ્યક્તિની પોતાની ઓળખ હોય છે.ળાને હનુમાન કહે છે.

વિશ્વને આજે કરુણાની જરૂર છે.

Morari Bapu Quotes in Gujarati

180+ મોરારીબાપુ ના સુવિચારો ગુજરાતી Morari Bapu Quotes in Gujarati Text | Shayari | Wishes | Messages

મોક્ષ માટે મરવાની જરૂર નથી, વ્યક્તિએ ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક જીવવાની જરૂર છે.

મોક્ષ એ મનની સ્થિતિ છે અને મનને ખ્યાલ આવશે ભાગવત કથામાંથી અને જ્યારે મન જાગૃત થાય છે પછી કોઈ ઘટના ખલેલ પહોંચાડશે નહીં.

જે કોઈ ઋષિ સાથે હોય તેને સ્વર્ગની શું જરૂર?

180+ મોરારીબાપુ ના સુવિચારો ગુજરાતી Morari Bapu Quotes in Gujarati Text | Shayari | Wishes | Messages

જ્યારે શિક્ષણનું મહત્વ જીતવાનું છે, નોકરી મેળવવાનું છે. તેથી સમાજમાં માત્ર નોકર જ જન્મશે, માસ્ટર નહીં.

પત્નીનો અર્થ એ છે કે જે પતિને પતનથી બચાવે છે. અને નારી નો અર્થ ન અરી નથી. એટલે કે તે તમારો દુશ્મન નથી.

કૃપા અને દયા ભૌતિક સ્વરૂપમાં આવતા નથી, તે કોઈના વચનના રૂપમાં આવે છે.

Morari Bapu Quotes in Gujarati (મોરારીબાપુ ના સુવિચાર)

180+ મોરારીબાપુ ના સુવિચારો ગુજરાતી Morari Bapu Quotes in Gujarati Text | Shayari | Wishes | Messages

તે એવા ગુરુ નથી જે વિશ્વને મુક્ત કરી શકે. તે શિક્ષકે વિશ્વનો સાર સમજાવવો જોઈએ.

આવતીકાલે તમારી પાસે વધુ સમય હશે, આ તમારા જીવનનો સૌથી મોટો ભ્રમ છે.

જ્યારે શિક્ષણનું મહત્વ જીતવાનું છે, નોકરી મેળવવાનું છે. તેથી સમાજમાં માત્ર નોકર જ જન્મશે, માસ્ટર નહીં.

180+ મોરારીબાપુ ના સુવિચારો ગુજરાતી Morari Bapu Quotes in Gujarati Text | Shayari | Wishes | Messages

એવરેસ્ટ મેળવવા માટે સ્પર્ધા જરૂરી છે. કૈલાસ પહોંચવા માટે શ્રદ્ધાની જરૂર છે.

ભાગવું બહુ સહેલું છે, પણ જાગવું બહુ અઘરું છે. તમે દોડશો નહીં પણ જાગો.

ભક્તિ એ એક તકનીક છે, ભજનના ભવ્ય મહેલમાં પ્રવેશવાની એક પદ્ધતિ છે.

Morari Bapu Quotes in Gujarati

180+ મોરારીબાપુ ના સુવિચારો ગુજરાતી Morari Bapu Quotes in Gujarati Text | Shayari | Wishes | Messages

ભાગવું ખૂબ જ સરળ છે, પરંતુ જાગવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. ભાગશો નહીં, જાગતા રહો.

ભગવાન આપણને દેખાતા નથી તેથી તે મૂલ્યવાન છે.

માણસ મૃત્યુથી નથી મરતો, તે ભયથી મરે છે.
🕉️🌼 જય શ્રી રામ 🌼🕉️

180+ મોરારીબાપુ ના સુવિચારો ગુજરાતી Morari Bapu Quotes in Gujarati Text | Shayari | Wishes | Messages

જો તમારું લક્ષ્ય મોટું છે
અને તેના પર હસવા માટે કોઈ ન હોવું જોઈએ.
તો સમજી લો કે અત્યારે તમારું લક્ષ્ય બહુ નાનું છે.

ફૂલો એકાંતમાં ખીલે છે
વ્યક્તિના વિવેકનું ફૂલ પણ એકાંતમાં ખીલે છે.
દરેક વ્યક્તિએ પોતાની પ્રાઈવસીનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

પત્ની એટલે કે જે પોતાના પતિને અધોગતિથી બચાવે છે. અને સ્ત્રી એટલે અરી. એટલે કે જે તમારો દુશ્મન નથી.

Morari Bapu Quotes in Gujarati

180+ મોરારીબાપુ ના સુવિચારો ગુજરાતી Morari Bapu Quotes in Gujarati Text | Shayari | Wishes | Messages

હરિ નામ, સાધુ સંગ અને રામ પોતે, ચરિત માનસ.
કેટલાક રોગોથી મુક્તિ મેળવીને મોક્ષ મેળવવાનો માર્ગ છે.

મોક્ષ એ મનની સ્થિતિ છે અને મનને ખ્યાલ આવશે
ભાગવત કથામાંથી અને જ્યારે મન જાગૃત થાય છે
પછી કોઈ ઘટના ખલેલ પહોંચાડશે નહીં.

પત્ની એટલે કે જે પોતાના પતિને અધોગતિથી બચાવે છે. અને સ્ત્રી એટલે અરી. એટલે કે જે તમારો દુશ્મન નથી.

180+ મોરારીબાપુ ના સુવિચારો ગુજરાતી Morari Bapu Quotes in Gujarati Text | Shayari | Wishes | Messages

પત્ની એટલે કે જે પોતાના પતિને અધોગતિથી બચાવે છે.
અને સ્ત્રી એટલે અરી. એટલે કે જે તમારો દુશ્મન નથી.

જરૂરી નથી કે દરેક સંબંધનો અંત લડાઈમાં જ થાય.
અમુક સંબંધો કોઈની ખુશી માટે છોડવા પડે છે.

પત્ની એટલે કે જે પોતાના પતિને અધોગતિથી બચાવે છે. અને સ્ત્રી એટલે અરી. એટલે કે જે તમારો દુશ્મન નથી.

Morari Bapu Quotes in Gujarati (મોરારીબાપુ ના સુવિચાર)

180+ મોરારીબાપુ ના સુવિચારો ગુજરાતી Morari Bapu Quotes in Gujarati Text | Shayari | Wishes | Messages

ક્યારેય બીજા જેવા બનવાનો પ્રયત્ન ન કરો.
દરેક વ્યક્તિની પોતાની ઓળખ હોય છે.

જો તમે કોઈને શોધવા માંગતા હો, તો એવી વ્યક્તિને શોધો જે તમારી ચિંતા કરે.
જેઓ તમારો ઉપયોગ કરે છે તેઓ તમને શોધી કાઢશે.

એવરેસ્ટ સુધી પહોંચવા માટે સ્પર્ધા જરૂરી છે. કૈલાસ પહોંચવા માટે શ્રદ્ધા જરૂરી છે.

180+ મોરારીબાપુ ના સુવિચારો ગુજરાતી Morari Bapu Quotes in Gujarati Text | Shayari | Wishes | Messages

ભાગવું ખૂબ જ સરળ છે
પરંતુ જાગવું ખૂબ મુશ્કેલ છે.
ભાગશો નહીં, જાગતા રહો.

સત્ય બોલીને આપણે સત્યવાદી બની શકતા નથી,
સારું બોલવાથી સારા બની શકતા નથી.
હ્રદયની હદ વધારવી પડે છે,
માત્ર દાઢી વધારીને કોઈ સંત ન બની શકે.

એવરેસ્ટ સુધી પહોંચવા માટે સ્પર્ધા જરૂરી છે. કૈલાસ પહોંચવા માટે શ્રદ્ધા જરૂરી છે.

Suraj B

Suraj Bhardwaj is a SEO expert and publishes few posts on this website. This is B.Com. Graduation with 5 years experience in SEO.

   

Leave a Comment